Laden

Linkbuilding, met KvK-nummer 56181507, wil u hartelijk welkom heten op Linksuilding.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Linksbuilding.nl kan de inhoud van deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt.

De startpagina beheerders en Linksbuilding.nl besteden veel aandacht en zorg om alle informatie up-to-date te houden. Daarbij is het dan ook logisch dat het niet altijd voorkomen kan worden dat er tik- en drukfouten en / of vergissingen ontstaan. Het kan voorkomen dat de beschikbare informatie achterhaald of onvolledig is. Startpagina beheerders en Linksbuilding.nl zijn niet aansprakelijk voor kennelijke fouten en vergissingen en zijn hier dan ook niet aan gebonden. De inhoud mag door Linksbuilding.nl ten alle tijden gewijzigd worden.

Alle reacties en content die worden geplaatst zijn persoonlijke meningen van de gebruikers/ schrijvers. Dit staat dan ook volledig los van de standpunten en/of denkwijze van Linksbuilding.nl. Linksbuilding.nl is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen voor de informatie voor zover deze onder verantwoordelijkheid van derden is opgesteld of uitgegeven, waaronder startpagina’s.

Linksbuilding is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door het gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website en andere startpagina’s.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Linksbuilding.nl. Linksbuilding.nl behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@linksbuilding.nl aanvragen.

Als u een klacht heeft dan hoort Linksbuidling.nl dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@linksbuilding.nl.
Bevat een pagina ongepaste inhoud? Dan kan en mag dit te allen tijde door worden gegeven via het bovenstaande emailadres.